Монтираха предпазен парапет в Деветашката пещера
Монтираха предпазен парапет в Деветашката пещера / lovech.press

Приключиха работите по монтирането на предпазния парапет в Деветашката пещера, съобщиха от пресцентъра на община Ловеч. Това се осъществи по проекта по ПУДООС „Подобряване и регламентиране на достъпа в природната забележителност „Деветашка пещера". Парапетът е 480 метра, вдигнати са и прегради от моста пред пещерата до входа й и в двете галерии.

Целта е социализиране на пещерата, както и предотвратяване преминаването в реката, извираща от мократа галерия, и ограничаване на достъпа до културните пластове. Постоянните прегради във водната и в сухата галерия целят спиране навлизането на хора, за да не се смущава покоят на прилепите, и способстват за осигуряване на безопасността на туристите. За предпазване от падане в дерето е преградата от моста до входа на пещерата.

Договорът между община Ловеч и ПУДООС е за 9877 лв., парите предостави Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за материали, а изпълнението се извърши с безвъзмездния труд на бенефициента (общината).
Всички тези дейности в Деветашката пещера са консултирани с екоорганизацията „Зелени Балкани" и Националния природонаучен музей.