Коридорите вече е защитена местност
Коридорите вече е защитена местност / netinfo

За защитена територия, контролирана от РИОСВ Плевен, е обявено езерото “Коридорите” в землището на село Биволаре. Това става със заповед, подписана от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров, информират от пресцентъра на РИОСВ Плевен.

Площта на защитената територия е 274,902 декара. “Коридорите” е езеро, образувало се е от разширени стари корита на река Вит при изгребване на баластра. В резултат на сливането на старите корита, са се получили няколко островчета, които са обрасли с естествена горска и храстова растителност. Целта на инициативата е да бъде опазена влажната зона край село Биволаре, прилежащите й територии и местообитанията на редки и защитени растения и животни. В “Коридорите” е една от най-големите колонии на нощна, голяма бяла, сива, ръждива и малка бяла чапла. Предпочитано място е от малкия корморан и малкия воден бик и още над 20 защитени от Закона за биологичното разнообразие птици.

Сред инициаторите “Коридорите” да стане защитена територия са и ученици от Математическа гимназия “Гео Милев” Плевен. Със своя ръководител Руми Тодорова те разработиха специален проект “Да защитим една малка, но значима местност”.