rabotnici
rabotnici / dariknews
По инициатива на Международната конфедерация на профсъюзите от 2008 г. насам, на 7 – ми октомври се отбелязва Световният ден на достоен труд. Това е денят за мобилизиране по целия свят: ден, когато всички синдикати по света се застъпват за достойния труд и застават зад действия, призоваващи за възвръщане на икономическия растеж и за изграждане на нова глобална икономика, поставяща хората на първо място, нещо което Синдикатите отстояват ежедневно.
Темите, върху които синдикалното движение поставя особен акцент на Световния ден за достоен труд още от създаването му през 2008 г., са изключително актуални и общочовешки: миграцията, дискриминацията, равенството между половете, принудителния труд, основните трудови стандарти, правото на колективно договаряне и свободата на сдружаване, сивата икономика, въпросите за климатичните промени и зелените работни места, за здраве и безопасност, социална защита, социален диалог и много други. Тази година по инициатива на МКП  празникът ще бъде под надслов „Промени правилата!“ 

В тази връзка Регионалният съвет на КНСБ в град Плевен организира на 8-ми октомври 2018 г. Ден на отворените врати - приемна в градовете Плевен и Червен бряг на следните адреси:
гр.Плевен, ул. Александър Стамболийски 1, ет.5, стая 504
гр.Червен бряг, ул. Антим I №1, ет.7, стая 701
Всички граждани са добре дошли да зададат своите въпроси, свързани с трудово-правните си отношения и да получат безплатна консултация от експертите на Конфедерацията.