Кампания срещу насилието над деца стартира в Плевен
Кампания срещу насилието над деца стартира в Плевен / netinfo

Национална кампания “Виж ги, чуй ги, разкажи” – “Родители, които бият децата си опитват да го скрият” стартира в Плевен днес.

Кампанията е насочена към възрастни, които са неволни свидетели на ситуации, когато деца стават обект на употреба на сила. Инициативата е на Института за социални дейности и практики, провежда се с подкрепата на Държаваната агенция за закрила на детето, съвместно с фондация “Ничии деца” Полша, а в Плевен партньор е Сдружението на помагащи специалисти в социалната сфера “Малки стъпки”.

Според данните на Държавната агенция за закрила на детето, през 2007 година отделите са работили с 1 500 случая на насилие. Проучванията сочат, че твърде малък процент от родителите признават, че използват физическа сила при отглеждането и възпитанието на децата си.