Как ще гласуваме?
Как ще гласуваме? / Dariknews.bg

65 заявления за гласуване по настоящ адрес в Плевен са подадени в Общинската избирателна комисия до 8 октомври, когато изтече срокът за подаването на тези документи. Това съобщи Румен Цачев, председател на ОИК Плевен.

От комисията препоръчват на избирателите да проверят включени ли са в избирателния списък. Това могат да направят на мястото, където са изложени списъците /в района на избирателната секция/, в интернет страницата на община Плевен или ГРАО, чрез ОИК и СМС. В случай, че избирател не е вписан в списъка, може да изясни причината за това чрез общинската администрация или кмета на кметството, при избор за кмет на кметство. За целта се попълва писмено заявление по образец в срок до 15 октомври 2011 г.

Когато избирателят притежава лична карта, издадена след 22 юни 2011 г., но има адресна регистрация, предхождаща тази дата и е включен в избирателния списък част I, той се допуска да гласува.

Няма да се допускат до гласуване избиратели, чиято лична карта е с изтекъл срок и не са подали заявление за издаване на нова лична карта, посочват още от ОИК Плевен.

Когато личната карта е загубена, открадната, унищожена или е с изтекъл срок и избирателят е направил искане за издаване на нова, но към датата на изборите тя не е готова, съответното РУ на полицията издава удостоверение за издаване на лични документи със забележка и снимка на избирателя. Снимката се разпечатва от информационната система на Националния регистър "Български документи за самоличност". Удостоверението важи само за деня на изборите.

Избирателите, намиращи се в болници, родилни домове, санаториуми, домове за стари хора и др. социални заведения, имат право да гласуват там в изборите за общински съветници и кметове, ако местонахождението на съответното заведение или дом е на територията на общината, съответно кметството, където този избирател има адресна регистрация по постоянен адрес към 22 юни 2011 г. включително. Това правило се отнася и за лицата, намиращи се в места за задържане и изтърпяване на наказание лишаване от свобода.

При произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката избирател, който е ученик или студент - редовно обучение, може да гласува в избирателна секция по избор в населеното място, където се обучава, когато то е различно от населеното място по постоянен адрес. Необходимо е лицето да представи надлежно заверена от учебното заведение за съответната година ученическа книжка или за съответния семестър студентска книжка.

Пред изборното помещение ще има поставени образци на бюлетини на кандидатите за президент и вицепрезидент, общински съветници, кметове на община и кметства, в населените места където се произвеждат избори за кметове на кметства. Желателно е избирателите да разгледат предварително бюлетините, за да се осведомят къде се намира номера на партията и кандидата, за които ще гласуват. По този начин ще се намали рискът от допускане на грешки и ще спестят време при гласуването в избирателната кабина.

Във всяко изборно помещение ще бъдат обособени по две кабини за гласуване. При липса на обективна възможност за обособяване на две кабини и при секции с малко избиратели се обособява само една кабина. В кабината за гласуване се поставя табло - бял лист с формат А4, на който с големи букви е указано, че избирателят може да изрази своя вот само със знак "Х", поставен с химикал, пишещ със син цвят. При гласуването избирателят поставя знак «Х» с химикал, пишещ със син цвят, в квадратчето пред наименованието на избраната от него партия, коалиция или инициативен комитет. Сгъва поотделно всяка бюлетина по начин, непозволяващ да се вижда отбелязаното маркиране в квадратчето, но така, че местата за печати на гърба на бюлетината да са видими. Излиза от кабината и предава бюлетините една по една на Секционната избирателна комисия.