/ Общински съвет-Плевен
С 33 гласа „за“ Общинският съвет на Плевен освободи от длъжност управителя на „Дентален център І” ЕООД д-р Венелин Радев. Причината е постъпило в Община Плевен заявление от д-р Радев за освобождаването му от поста.

Приеха Плана за развитие на социалните услуги в Община Плевен за 2020-а година

При обсъждане на предложението в залата отново стана дума за дейността и бъдещето на Денталния център и възможностите то да стане печелившо, изслушан бе и д-р Радев.

За по-чист Плевен си подадоха ръка Общината, „Екопак” и директори на детски заведения и училища

До провеждането на конкурс за избор на нов управител на „Дентален център І - Плевен” временно тази длъжност ще се изпълнява от Енчо Христов - главен счетоводител на дружеството, решиха съветниците.