Георг Спартански:Целта на Бюджет 2016 е по-висок жизнен стандарт и финансова стабилност
Георг Спартански:Целта на Бюджет 2016 е по-висок жизнен стандарт и финансова стабилност / dariknews.archive

С презентация на проекта за бюджет за 2016 година, направена от кмета на Плевен Георг Спартански започна публичното му обсъждане в зала "Гена Димитрова".
Кметът разясни основните принципи за формирането на бюджета сред които премерен риск, запазване на дейности, финансова дисциплина.

Той каза, че планираните собствени приходи на Община Плевен са определени след внимателен анализ на постигнатите нива за последните няколко години и тенденциите за изпълнението им с цел, планираното като приходи да бъде изпълнено, а от там и планираните разходи да бъдат финансово подплатени.

Георг Спартански поясни, че годишният бюджет е основен документ за една община, чрез който се показват тенденциите в развитиети й.
В този смисъл той посочи, че целта на Бюджет 2016 е да се създадат по-благоприятни условия за развитие на местната икономика и повишаване на стандарта на живот на жителите на община Плевен, както и постигане на нейната финансова стабилност.

Основни принципи, които са спазвани при определянето на бюджета на Община Плевен са законосъобразност, балансираност по отношение разходи - приходи, финансова дисциплина, публичност и прозрачност, реалистични приходи и умерени и целесъобразни разходи, обясни кметът.

Размерът на планирания бюджет за 2016 година на Община Плевен е 70 136 600 лв. В това число приходите за държавни дейности са 37 197 500 лв., а местните приходи - 32 939 100 лв.

В проектозакона за Държавния бюджет на Република България за следващата година, за Община Плевен са предвидени 41 853 500 лева. Сумата включва субсидията за делегираните от държавата дейности, плюс още 181 800 лева за зимно поддържане и снегопочистване на общинските пътища и целева субсидия за капиталови разходи в размер на 1 236 900 лева.

Местните приходи, заложени в бюджета за 2016-та г. са 28 283 100 лв., като 13 700 000 ще са от имуществени и други данъци.

Като приходи от данъка върху недвижимите имоти са заложени 7 700 000 лв., от данък върху превозните средства - 2 890 000 лв., а приходите от общински такси сеочаква да са в размер на 8 218 500 лв.

В хода на обсъждането на Бюджет 2016 на Община Плевен, към кмета Георг Спартански бяха отправени редица въпроси. Сред тях този за вида и количеството на продаваните земеделски земи, както и за мотивите за разпродажбата им, зададен от председателя на Обюинския съвет Мартин Митев.

Отново беше повдигнат въпросът за състоянието на родната къща на оперната прима Гена Димитрова в село Беглеж с искането да се намерят средства, тя да бъде превърната в общинска колекция. В тази връзка Свобода беше предложено да бъде възстановен конкурсът за млади оперни певци на името на Гена Димитрова.

Секретарят на читалище „Христо Ботев" в Плевен Мария Венкова предложи да се отделаят общински средства за читалищата в общината, включително и за тяхната поддръжка.
Направени бяха предложения за ремонт на улици в Девети квартал като за целта са събрани и подписи на живеещите граждани.
Коментира се и развитието на винения туризъм в Плевен и общината, както и развитието на Плевен в областта на медицината, след предложеното утвърждаване на града като център на Балкански здравен клъстер.

Кметът Георг Спартански обясни, че проектът за бюджет за 2016 г. трябва да придобие окончателен вид в края на януари, след което ще бъде внесен за обсъждане и гласуване в Общинския съвет.