Данъчните разпродават имуществото на земеделска кооперация-длъжник
Данъчните разпродават имуществото на земеделска кооперация-длъжник / Dariknews.bg

Данъчните в Плевен обявиха за публична продажба имущество, собственост на ЧПТК „ЗЛАТЕН КЛАС" в село Любеново, община Никопол. На търг ще бъдат продадени обор за говеда, ветеринарна лечебница, коларо-железарска работилница, столова с дърводелска работилница, хамбар за зърно, гараж с три клетки и сеновал.

В продажбата влизат и някои движими вещи на длъжника - бордови култиватори, сеялки и пръскачки. Огледи на движимите вещи могат да се извършват всеки присъствен ден от 10 до 14 януари, а за недвижимите имоти от 24 до 28 януари 2011 г. на ардеса на земеделската кооперацията в с.Любеново.

Предложенията на кандидат-купувачите ще се приемат в сградата на офиса на Националната агенция за приходите в Плевен на бул. Дойран 43 в същите срокове. За да се включат в наддаването, желаещите трябва да преведат депозит за участие в размер на 20 % от първоначално обявената тръжна цена. Предложенията ще бъдат разгледани от 11.00 часа на 20 януари за движимите вещи и на 03 февруари за недвижими имоти.

Условията за провеждане на търговете, пълният списък, продажните цени и размера на депозитите могат да се видят на интернет страницата на НАП на www.nap.bg в рубриката "Продажби". НАП Плевен предупреждава, че след като през 2009 г. Агенцията за държавни вземания стана част от Националната агенция за приходите, публичните изпълнители могат не само да запорират движимото и недвижимо имущество на некоректните данъкоплатци и осигурители, но и да го продадат на търг.