b4k
b4k / b4k love4
На 30-ти ноември по случай 1-ви декември. младите червенокръстци от град Ловеч, Априлци, Тетевен, Луковит и Летница проведоха информационна АНТИ СПИН акция. В партньорство с доброволците към Библиотека „Проф.Беню Цонев” предоставиха на ученици от местните училища възможността да получат подарък от таблото на желанията, както и да напишат послание за жертвите на СПИН, раздадоха и презервативи и информационни материали и поставиха в община Ловеч и Библиотеката плакати. Отбелязването на деня приключи със сформиране на жива панделка от доброволците.

b4k
b4k love4

В страната има разработена и действаща  „Национална програма за превенция и контрол на HIV и СПИН за периода 2017-2020 г.“. България е страна с ниско разпространение на HIV сред общото население – 2,8 на 100 000 население, което е два пъти по-малко от средното за Европейския съюз, където е 5,7 на 100 000 население.     Към 30 октомври 2018 г. общо 1 473 лица с HIV се проследяват в 5-те сектора за лечение на пациентите с HIV/СПИН в София, Пловдив, Варна, Плевен и Ст. Загора, а 1 391 (94%) от тях получават съвременна антиретровирусна терапия. И през настоящата година 88% от ново регистрираните  са се инфектирали по сексуален път, а 10% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици. 54% от ново регистрирани са от групата на мъжете, които правят секс с мъже.

b4k
b4k love4
            

Тази година най-засегната е възрастовата група 30-39 г. - 38%, следвана от възрастовата група 20-29 г. – 29%. Данните показват, че 97% от новите случаи през 2018 г. са български граждани, а останалите 7% са граждани на други държави.

b4k
b4k love4