722 лв. събраха младите червенокръстци от мартенички
722 лв. събраха младите червенокръстци от мартенички / netinfo

722,59 лева събраха при дарителската си първомартенска акция доброволците на младежката организация на БЧК – Плевен.

Младежите бяха изработили над 700 мартеници, а фондонабирателната акция, която продължи четири дни, се реализира в институции, организации, учреждения и фирми в града. По решение на членовете на Българския младежки Червен кръст Плевен част от набраните средства – 60%, се предоставят за фонд “Милосърдие” и 40% за дейности на младежката организация.

Общественият Фонд „Милосърдие” е създаден към Български Червен кръст с Постановление на Министерския съвет на Република България от 26 септември 1989 г. Българският Червен кръст осъществява цялостната дейност на Фонда, чрез който се създават допълнителни условия и възможности за по-широка помощ на нуждаещи се.