5 деца са осиновени в Ловешка област
5 деца са осиновени в Ловешка област / dariknews

Пет деца са осиновени в Ловешка област от началото на годината до края на май, съобщиха от Регионална дирекция „Социално подпомагане" - Ловеч. Съветът по осиновяване е провел 22 заседания, на които са взети 29 решения за определяне на осиновяващ на деца. Не са правени постъпки за прекратяване на осиновяването.

Изготвени са общо 9 уведомления до Съвета за международно осиновяване, от които 5 за здрави деца и 4 за деца с увреждания. Общият брой активни осиновяващи, вписани в регистъра по постоянен адрес, е 23, като през периода са вписани 7 семейства и са заличени поради допуснато осиновяване 6 семейства. Общият брой на деца, които могат да бъдат осиновени и са вписани в регистъра за деца, е 44, като от началото на годината са вписани 10 деца, от които 9 здрави и едно с увреждания. Поради навършване на пълнолетие или осиновяване са заличени 10 деца.

Към края на май утвърдените приемни семейства в Ловешка област са 54 - 23 от община Ловеч, 22 от Тетевен, 8 от Троян и едно от Луковит. От тях 53 са професионални, едно е доброволно. Действащите приемни семейства са 47.

От началото на годината са утвърдени 13 професионални приемни семейства - 4 от община Ловеч, едно от Луковит, 5 от Тетевен и 3 от Троян. В 33 от професионалните семейства са настанени деца. Броят на семействата, в които не са настанени деца, е 11. Причините за това са, че в едно от семействата е прекратено настаняването на дете поради допуснато осиновяване, 5 от семействата са новоутвърдени, други 5 са със заявено желание да се грижат за дете с различен профил от наличния в областта.