/ ThinkStock/Getty Images
Тричленен състав на Върховния административен съд отмени решение на Административен съд-Перник от 30 октомври 2019 г., с което е отменена заповед за спиране на част от мощностите на "Топлофикация - Перник", съобщиха от съда.

„Топлофикация - Перник“ работи по програма за подобряване на качеството на въздуха

Принудителната административна мярка (ПАМ-3) е издадена на 4 септември 2019 г. от директора на РИОСВ. С нея принудително от 5 септември 2019 г. е преустановена работата на част от мощностите на "Топлофикация - Перник". Това са два парогенератора, които са част от горивна инсталация за производство на топлинна и електрическа енергия
- ТЕЦ "Република".


Върховните съдии приемат, че решението на първоинстанционния съд е необосновано и е постановено в нарушение на материалния закон и затова трябва да бъде отменено.
"Топлофикация - Перник" е допуснала нарушения на условията на издадените комплексно разрешително и разрешително за емисии на парникови газове, като в периода януари - юли 2019 г. е докладвала използването на гориво от биомаса - 1530 т дървесен чипс.

Променя се предназначението на 21 поземлени имота за изграждане на ново шламохранилище в Перник

Това е основание за прилагане на принудителни административни мерки от Закона за опазване на околната среда, които имат за цел да преустановят нарушенията.

Използването на гориво от дървесна биомаса с неясно качество във всеки случай води до допълнителни емисии от парникови газове и съответно - до пряко постъпване в атмосферния въздух, водите и почвите на вредни за човешкото здраве вещества.