/ iStock/Getty Images
Пернишката "Топлофикация" предвижда да замени част от основното си гориво - въглища, с биомаса
"Топлофикация-Перник" работи по програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух", съобщи изпълнителният директор Любомир Спасов.

Променя се предназначението на 21 поземлени имота за изграждане на ново шламохранилище в Перник

Документът е изготвен от множество експерти под егидата на общината. В програмата са заложени мерки до края на 2021 година. Аварията на старото шламохранилище ускори старта на новия сгуроотвал. От дружеството планират новото шламохранилище "Кудин дол" да влезе в експлоатация за предстоящия отоплителен сезон.

Пернишката "Топлофикация" предвижда да замени част от основното си гориво - въглища, с биомаса, с което да намали замърсяването на въздуха. Енергетиците целят да постигнат горивен микс, който освен да осигури чисто производство, да бъде гъвкав, за да се запази приемлива цена на услугата. На площадката на дружеството са доставени три газови когенерации и ще бъдат пуснати през пролетта догодина.

Шламохранилището на ТЕЦ "Република" е източник и на запрашаване, твърди сдружение "Дишай, Перник"

"Да се осигури екологичен комфорт са необходими много усилия и е важна подкрепата на перничани", отбеляза Спасов. Топлоснабдителното дружество обсъжда нова промоция за лоялните си абонати през есента.  
БТА