/ Thinkstock/Getty Images
Предстои изграждането на площадката, където ще бъдат разположени три газови когенерации
"Топлофикация Перник" работи по проект за поетапно преминаване през летните месеци на природен газ", съобщи изпълнителният директор на дружеството Ясен Кацаров.

Предстои изграждането на площадката, където ще бъдат разположени три газови когенерации. Сумарната им номинална топлинна мощност е до 19,5 МВ, а електрическата - 21,7 МВ. "Топлофикация" възнамерява да експлоатира генераторите до 8000 часа годишно и приоритетно в периода от май до октомври.

„Топлофикация Перник“ дигитализира част от услугите си

Когенерационните мощности ще бъдат монтирани в ново хале, ще се обособят спомагателни трасета за вода, пара, газ и други. Планираният разход на газ е 4500 нормални куб.м/час за трите когенерационни единици. Няма да се емитират никакви прахови частици и серен диоксид.

По този начин ще се намалят влаганите като гориво въглища за една календарна година с до 330 000 тона. Чувствително ще спаднат и генерираните количества отпадъчна пепел, сгурия и гипс - с около 150 000 тона, ще се намалят емитираните замърсители от изгаряне на въглища.
БТА