/ iStock/Getty Images
В Държавен архив Перник се съхраняват ръкописи на произведения, писма и други документи на писателя - дисидент Георги Марков.

Всички те обхващат периода преди емиграцията му през 1969 г., а някои от тях представляват първи, нецензурирани версии на авторските му творби.

Оцелели са благодарение на неговата майка, били са грижливо пазени и крити през годините.

Майката на писателя Райна Маркова е родом от пернишкото село Мещица и последните години от живота си е прекарала в Перник. През май тази година племенникът й и първи братовчед на Георги Марков - Емил Ваклинов предава съхранените ръкописи и документи в пернишкия Архив.

Портретъ: Дисидентът Георги Марков

Сред документите е дневникът на писателя, в който той е отбелязвал творческите си ангажименти, както и цели откъси, които да включи в бъдещи пиеси. Машинописните страници съдържат сценарии на пиесите "Аз бях той", "Атентат в затворената улица", "Асансьорът", "Покривът", като "Покривът" има и протокол от заседанието на художествения съвет с бележките, когато е разглеждан. Сред произведенията е и пиесата "Среднощните чадъри", за която експертите от Архива в Перник не са намерили никаква информация. Запазено е също писмо на Георги Марков до родителите му от 26 януари 1976 година. То е писано на машина, но е подписано на ръка от писателя.

От Архива в Перник се надяват изследователите на творчеството на Георги Марков да проявят интерес и да направят задълбочен анализ на съхранените ръкописи и документи. 
БТА