/ iStock/Getty Images
Община Перник ще достави и монтира до 400 електростатични филтри за горивни инсталации с мощност до 50 kW на домакинства, разположени на територията й, съобщиха от администрацията.

Инициативата ще се осъществи на три етапа. Най-напред ще бъдат осигурени и монтирани 50 филтъра до края на годината. До 30 ноември догодина се предвижда доставка и монтаж на още 150 филтри. Третият етап от изпълнението е до 30 ноември 2023 г. с пускане в експлоатация на още 200 филтри.

В Перник събарят опасна сграда, ще строят Младежки център

Ще бъде изготвен регистър с адресите, на които са монтирани електростатични филтри, датата на монтаж и на изтичане на гаранционния им срок.

Към филтрите е поставено изискване да могат да се монтират на всякакъв тип комин, без да се правят структурни промени в сградата, да не се налага демонтажът им при почистване на коминното тяло; почистването да е лесно и да се извършва по начин, безопасен за здравето на хората.

Прогнозната стойност на електростатичните филтри е 1 333 328 лв.