/ iStock/Getty Images
"Община Перник ще обнови 238 пешеходни пътеки в града и 300 стрелки на кръстовищата това лято" съобщи Николай Петров - главен експерт в общинската администрация.

Общата дължина на градската пътна мрежа е 217 км. Ще се освежава напречната маркировка по улиците, по които се движи градският транспорт, също и в кварталите "Изток", "Църква", "Калкас", "Бела вода" и Батановци.

Община Перник предоставя услугата „Наблюдавано жилище“

"По четвъртокласната пътна мрежа в общината ще се обновят осевите линии и и ще бъде обозначена 15-сантиметрова лента покрай бордюрите. Това ще помогне на водачите да се ориентират при мъгла, а и не навсякъде в селата уличното осветление е добро", поясни Петров. Четвъртокласната пътна мрежа в общината е с дължина 88,2 км.

"В селата ще бъдат обновени 650 кв.м пешеходни пътеки. Ще се пребоядиса напречната маркировка пред детските градини и училищата във всички населени места в общината", уточни Петров.
БТА