/ БГНЕС, архив
В района на пернишката ТЕЦ "Република" е позиционирана мобилна автоматична станция за контрол на качеството на атмосферния въздух, съобщи РИОСВ-София. Мярката е предприета след сигнали на граждани. Извършен е емисионен контрол на изпускащо устройство номер 2.

"Топлофикация - Перник" ще работи само с природен газ в летните месеци

Установено е наличие на неорганизирани емисии на газоходите и едновременното изпускане на отпадъчни газове от две устройства при работа на основната мощност на централата - пети парогенератор, явяващи се като неспазване условията от комплексното разрешително, посочва РИОСВ. Констатацията е направена без наличие на аварийни ситуации, или ремонт на сероочистващата инсталация.

За констатираните нарушения ще бъдат предприети съответните административно-наказателни мерки. Мобилната станция е разположена на мястото от 16 януари и ще остане до 3 февруари, като РИОСВ-София ще продължи да осъществява контрол и проверки на ТЕЦ "Република", уверяват от инспекцията.
БТА