/ iStock/Getty Images
От стартиране на финансовите стимули за запазване на заетостта досега в Пернишка област 328 фирми са се възползвали от тях, съобщиха от Бюрото по труда. По този начин 2 540 служители са съхранили работните си места.

Благодарение на това равнището на безработица в края на декември в региона е 5,1 на сто, при 6,7 на сто за страната по данни на Агенцията по заетостта.

Най-много са търсещите препитание в общините Трън - 17,7 процента и Ковачевци - 11,2 процента.

Най-малко са безработните в община Перник - 4,1 на сто, посочва директорът на Бюрото по труда Росен Симеонов.
БТА