/ iStock/Getty Images
До края на годината ще влязат в експлоатация две станции за непрекъснат мониторинг на атмосферния въздух в Монтана. Показанията им ще бъдат достъпни онлайн в интернет и гражданите ще могат да се информират 24 часа в денонощието за чистотата на въздуха, съобщиха от общината в Монтана.

Станциите бяха доставени по програма "Лайв" на ЕС, която финансира проект на община Монтана за подмяна на печките на твърдо гориво с екологично отопление на природен газ или пелети. Те са разположени на две различни места в Монтана - едната в двора на езиковата гимназия, а другата в района на Първо училище в Монтана. Целта на проекта е намаляване на количеството фини прахови частици, изхвърляни с атмосферния въздух в Монтана от горенето на дърва, въглища и отпадъци. Проектът предвижда безплатна подмяна на отоплителните уреди на много местни домакинства и непрекъснато следене качеството на въздуха, припомниха от общината в Монтана.