/ iStock/Getty Images
Разпоредени са допълнителни мерки
В Ловеч предупреждават за потенциално опасно време, с интензивни локални валежи и очаквани количества между 25 и 35 литра на кв. метър.

Разпоредени са допълнителни мерки, като от Оперативния център към Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" апелират за повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.

Необходимо е привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийно-възстановителни работи.

Създава се организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации, разпоредено е почистване на шахти и отводнителни канали и създаване на организация за събиране на доброволните формирования към общините и проверка на изправността на наличната техника.

Екипите трябва да имат готовност за действат при евентуални наводнения, а нивата на реките и язовирите да са под постоянно наблюдение.

При необходимост трябва да бъдат осигурени вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия.


 
БТА