/ Община Ловеч
Три проектни заявления на Община Ловеч са одобрени в Националната кампания "За чиста околна среда", обявена от Министерството на околната среда и водите и
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

Пет проекта са одобрени за финансиране от Общински фонд „Култура“

Максималният размер на финансирането на общините е 10 хиляди лева на проект, осигурени от ПУДООС
. Община Ловеч е кандидатствала с три проекта, като и трите са одобрени, съобщиха от Общината.

Първият е "Аз обичам парк "Стратеш". Той предвижда почистване на зелените площи и изравняване на терен, предназначен за изграждане на детска площадка в парка, чрез доброволен труд. Ще бъде доставено и парково обзавеждане, детски съоръжения, информационни табели. Ще бъдат засадени дървета и храсти .

Вторият проект е "Да запазим чиста природата на село Радювене", предвижда почистване и възстановяване на две чешми и обособяване на зони за отдих в близост до тях. Ученици, деца и граждани с доброволен труд ще почистят замърсените площи в селото. Ще се озелени и постави парково обзавеждане.

31 таблета получиха деца от четири центъра за настаняване от семеен тип в Ловеч (СНИМКИ)

"Хората от всички възрасти с любов към природата"
е третият проект, който ще бъде реализиран в село Лисец. Дейностите по него включват изграждане на зона за отдих и спорт в централния парк на селото.

Ще бъдат монтирани спортни уреди, маса за тенис на открито, комбиниран фитнес уред, маса за шах, пързалка и др. ще бъдат оформени цветните лехи и засадени цветя и декоративни храсти.