Понижени са концентрациите на серен диоксид
Понижени са концентрациите на серен диоксид / netinfo

Понижени са концентрациите на серен диоксид в атмосферния въздух на град Кърджали след 13:00 часа днес. Стойностите на този замърсител в последните три часа са под праговата стойност от 350 микрограма на кубичен метър въздух.

В 14:00 часа отчетената концентрация на серен диоксид е 232, 16 микрограма на кубичен метър въздух, в 15:00 часа – 143,87, а в последният час е 69,04 микрограма на кубичен метър въздух.

Моментните стойности, постъпващи посредством системата за реално време, показват тенденция към трайно понижаване нивата на серния диоксид във въздушния поток на града.

Регионалната екоинспекция в Хасково продължава да следи качеството на атмосферния въздух в град Кърджали посредством системата за реално време.