лекар със слушалка
лекар със слушалка / netinfo
Приключи проучването на риска от възникване на социално-значими заболявания в Кърджали, в което се включиха близо 1600 жители на общината, съобщи научният му ръководител доц. д-р Жени Стайкова. По думите й в него са участвали мъже и жени в трудоспособна възраст между 25 и 64 години. 
Обект на изследването са начина на живот, генетична обремененост, употребата на алкохол, тютюнопушене, хранене, двигателна активност, водещи до социално-значими заболявания като инфаркт, инсулт, диабет, онкологични заболявания. Измервани са телесна маса, кръвно налягане, нивата на холестерол и триглицериди.
Резултатите от проучването ще дадат снимка на здравния статус на населението в региона. Те ще бъдат обобщени в рамките на два месеца и представени в доклад пред Общинския съвет в Кърджали и обществеността, каза доц. д-р Жени Стайкова.
Тя обясни как много от хората по време на проучването не са знаели, че вече са хипертоници, например. Затова те са били насочвани към специалисти, заради отчетени завишени нива на изследваните показатели.
Проучването на риска от възникване на социално-значими заболявания е с основен инициатор и изпълнител Сдружение "Обществената коалиция за здраве - Кърджали". То е по програма СИНДИ на СЗО, по която Обществената коалиция работи от 1997г.