Cтойностите на серния диоксид в Кърджали са в норма
Cтойностите на серния диоксид в Кърджали са в норма / netinfo

Към 15:00 часа стойностите на серния диоксид в град Кърджали са в норма. След отчетените превишения на средно-часовата норма на този замърсител в 13:00 и 14:00 часа в следващия час стойностите по този показател са в норма.

В един по обяд автоматичното измервателно устройство в град Кърджали отчете концентрация на серен диоксид от 595,00 микрограма на кубичен метър. В 14:00 часа стойностите по този показател също превишаваха средно-часовата норма от 350 микрограма на кубичен метър. Тогава са отчетени 455,22 микрограма на кубичен метър. Регистрираната концентрация в 15:00 часа е 301, 02 микрограма на кубичен метър въздух.

Източник на замърсяването на атмосферния въздух в град Кърджали е завода за преработка на оловни и цинкови концентрати. В момента продължава проверката на регионалната екоинспекция в комплекса.

Регионалната инспекция по околната среда и водите – Хасково продължава да осъществява денонощен контрол на атмосферния въздух и непрекъсната координация с ръководството на „ОЦК” АД, град Кърджали.