Кръгла маса на тема "новите предизвикателства в борбата с агресията сред учениците" се проведе в Кърджали.
Кръгла маса на тема "новите предизвикателства в борбата с агресията сред учениците" се проведе в Кърджали. / Павел Тенчев
Новата форма на агресия, която подрастващите проявяват в интернет пространството и начините за нейното ограничаване бе един от акцентите в работата на Кръгла маса на тема „Новите предизвикателства в борбата с агресията сред учениците”, която се проведе в Кърджали.

Домакин на форума бе областният управител Никола Чанев. Той се организира по повод 5 години от  създаването на Регионалния екип за превенция на агресията сред учениците в областта. В него участваха директори на училища, педагогически съветници, психолози, общински експерти и представители на общинските съвети по наркотични вещества.

В презентациите си ръководителят на Регионалния екип за превенция и началник на РУО Гроздан Колев, и председателят на Общинския съвет по наркотични вещества в Кърджали Сезгин Бекир, анализираха причините за агресията сред учениците, работата с носителите на агресия, включително и на междуинституционално ниво. И в двете презентации бе посочено голямото значение на работата с родителите като превантивно средство за намаляване на агресията в училище.