Ангелина Бабунска
Ангелина Бабунска / netinfo
30 трудови злополуки с един загинал сочи отчета за работата на трудовата инспекция в Кърджали през 2017 година. В сравнение с 2016 година те са с 3 по-малко, съобщи директорът на Областната дирекция „Инспекция по труда” в Кърджали Ангелина Бабунска.

По думите й,  от разследваните трудови злополуки, една е завършила с летален изход, една е довела до трайна инвалидност, а останалите – до временна неработоспособност с различна продължителност.  

Според Бабунск,а основните причини, довели до възникването на трудови злополуки са  недостатъчен вътрешнофирмен контрол за спазване правилата за безопасност и здраве при работа, нарушаване на правилата на технологичните процеси и технологичните изисквания при извършване на определени работни операции, липса на обучение и инструктаж на обслужващия персонал и други.