Бедстващи коне в Осоговската планина
Бедстващи коне в Осоговската планина / личен архив
Лишаване от свобода от 1 до 3 години и глоба от 2000 до 5000 лв. е наказанието, което може да получи собственикът на бедстващите коне в Осоговската планина, ако бъде признат за виновен. Районна прокуратура- Кюстендил образува досъдебно производство и започва пълно разследване по случая, каза за Дарик наблюдаващият прокурор Галина Димитрова.

Производството се води по член 325- б, ал. 2, т.1 от Наказателния кодекс, който гласи:
 

Който, като прояви жестокост към гръбначно животно, му причини противозаконно смърт, тежко или трайно увреждане, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(2) Наказанието е от една до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева, когато деянието по ал. 1 е извършено:
1. от лице, което осъществява дейност или професия, свързана с отглеждане на животни или полагане на грижи за тях.

 
В прокуратурата очакват докладите на контролните органи, предстои оглед на място, разпит на свидетели и назначаването на експертизи.

Зоополицаи и разследващи полицаи изясняват случая с бедстващите коне
 
Дарик- Кюстендил