Работна среща- дискусия със зам.-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова
Работна среща- дискусия със зам.-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова / Областна администрация Кюстендил
Демографската политика, жизнения стандарт, доходите от труд и социалната икономика бяха част от темите засегнати на среща в Областна администрация Кюстендил. На нея присъстваха заместник- социалният министър Султанка Петрова, областният управител Виктор Янев, зам.- кметът на Община Кюстендил Радмила Рангелова, кметове на населени места от областта, представители на Дирекция Бюро по труда, различни социални организации и НПО.

125 безработни са започнали работа през януари

„Едно от най- големите предизвикателства, пред които е изправена България  е демографската ситуация в страната, застаряването на населението, дисбаланса в развитието на демографската ситуация ни накара да започнем регионални срещи, насочени към най- засегнатите райони. Първата среща беше във Видин, сега е в Кюстендил", заяви зам.-министър Петрова. 

Ниско ниво на заплащане, висока безработица, застаряващо население в областта, това е ситуацията представена пред заместник- социалния министър от присъстващите в залата. Те са получили анкетни карти, на които предстои да се направи анализ от експертите в министерството и да се набележат конкретни стъпки  за справяне с демографската ситуация в региона.

Работна среща- дискусия със зам.-министъра на труда и социалната политика Султанка Петрова
Областна администрация Кюстендил

„Запознахме присъстващите с едно нова социална политика, нов закон за предприятията от социалната и солидарна икономика. Той дава възможности на пазара на труда  да се включат уязвими групи от българското общество. Това са младежи до 29 години, хора над 55 години, родители отглеждащи деца с увреждания, хора с увреждания, бездомни, хора които са преминали лечение като наркозависими и с психически заболявания.

9,7 % безработицата отчете Бюро по труда-Кюстендил

Така че, дадохме възможност на тези  уязвими групи да бъдат по-лесно социализирани в обществото и включени в пазара на труда. Освен това хората ще бъдат обучавани, за да се включват в тези социални предприятия”, коментира още Султанка Петрова.

Към момента в страната има около 4 700 социални предприятия, в Кюстендилска област е само 1- обществената пералня. След влизане в сила на закона за предприятията от социалната и солидарна икономика, след 2 май 2019 г. ще се създаде регистър и всяко регистрирано социално предприятие ще ползва насърчителните мерки. Освен това ще бъдат предложени от държавата насърчителни мерки, за да се създават нови социални предприятия.

„Надявам се с общи усилия и съдействие от страна на областна управа да развиваме тези политики, които са много важни за такива населени места, където има проблем със застаряване на населението и икономиката”, каза още  заместник- социалният министър Султанка Петрова.

На срещата беше представена и нова социална услуга- патронажна грижа за самотно живеещи хора в отдалечени места.Мобилни екипи ще ги посещават, в тях ще има социален и здравен работник.
Дарик- Кюстендил