/ netinfo
160 дка.със зимен дъб, цер и черен бор ще бъдат залесени през тази година, информира инж. Тони Колев директор на ТП "ДГС Кюстендил".

„Това са дървесни видове, устойчиви на корояд, подходящи за залесяване тук. Тази година залесяването ще се прави изцяло върху освободени площи, след извършване на санитарна сеч заради  върхов корояд. През миналата година освободените площи са 4 000 дка, но по-голяма част се възобновяват по естествен начин, което е по-добре от създадените по изкуствен начин, защото са много по- устойчиви”, коментира инж. Тони Колев.