/ netinfo
При голям интерес бе открит общинският форум „Училищна панорама и панорама на професионалното образование - Кюстендил“ в Читалище „Братство“. Организатори на форума са: РУО, Община Кюстендил, ЦПЛР-ОДК и Читалище „Братство".

Той има за цел информиране на учениците от седми клас и техните родители с предлаганите профили и професии в профилираните и професионалните гимназии от община Кюстендил, включени в държавния план-прием за учебната 2018/2019 година, осигуряване на информиран избор и кариерно ориентиране на учениците от седми клас от училищата на територията на община Кюстендил и повишаване на интереса към професионалното образование и обучение.

Училищна панорама и панорама на професионалното образование в  Кюстендил
netinfo

Училищна панорама и панорама на професионалното образование в  Кюстендил
netinfo


„Надеждата ни е, че панорамата ще бъде посетена от много ученици в 7 клас, на които им предстои да направят професионален избор и от техните родители, защото знаем, че на тази възраст решенията се вземат на ниво семейство.Мисля ,че ще е полезна инициативата и да направят добър и информиран избор децата, след като положат  изпитите по математика и бълг. език, ще видят резултатите си и ще преценят какви са интересите им за обучение по-нататък в средното училище и ще подадат документи за първо класиране.

Искам да подчертая, че най- важно е да се направи избор по време на първо класиране, тъй като пренареждане на желанията е възможно  едва на трети етап, само за свободните места, които остават”, заяви началникът на РУО Кюстендил Радостина Новакова.

Училищна панорама и панорама на професионалното образование в  Кюстендил
netinfo

Училищна панорама и панорама на професионалното образование в  Кюстендил
netinfo


За учебната 2018/2019г. г.държавен  план прием на ученици в 8-ми клас е обявен в 8 училища на територията на община Кюстендил - 2 профилирани гимназии, 5 професионални гимназии и 1 спортно училище.Профилираното обучение се предлага  от 2 училища в 6 профилирани паралелки.Утвърден е прием в 2 паралелки в дуална система на обучение в община Кюстендил.

„Благодаря на представителите на бизнеса в Кюстендил, тази година беше много активен и успяхме да постигнем разбирателство и сътрудничество, което не сме постигали други години”, каза още Радостина Новакова.

И в двата дни - 10 и 11 май, форумът ще е отворен за посещение от 14:00-18:00 часа.