Училища и детски градини в Дупница приеха формулата за разпределение на делегираните бюджети
Училища и детски градини в Дупница приеха формулата за разпределение на делегираните бюджети / Маргарита Петрова,Дарик радио

Директорите на ОУ „Евлоги Георгиев", СОУ „Св. Паисий Хилендарски" и гимназия „Христо Ботев" са предложили формула за разпределение на средствата за училищата, и след като останалите ръководства са се запознали с нея е приета, съобщи Тодор Петков, началник отдел „Култура, образование и младежки дейности" в община Дупница.
Във формулата за училищата има два компонента основен и допълнителен. Основният зависи от броя на децата, като се умножава по единния разходен стандарт даван за дете за съответната година, като тази година сумата е 1494 лв. Този компонент представлява 92 % от формулата.
Допълнителните са няколко, като добавката за условни постоянни разходи е 27 000 лв., което представлява 5,35 % ,те се дават с цел да се гарантира финансовата устойчивост на училището, 0,5 % се дава за училища с ученици в гимназиален етап. Това са СОУ „Св. Пасисий Хилендарски" и гимназия „Христо Ботев", 0,5 % се дават за издръжка на логопедични кабинети, каквито има в ОУ „Неофит Рилски", ОУ „Евлоги Георгиев" и СОУ „Св. Паисий Хилендарски", тези кабинети обаче обслужват и останалите училища Тодор Петков, 0,5 % се дава на училища с малък брой ученици, с под 130, като това са учебните заведения в трите села, 0,5 % е и резерва. Общата сума, която е разпределена е 7 389 460 лв. това са целеви средства, които се превеждат от държавата.
С най-голям бюджет ще разполагат СОУ „Св. Паисий Хилендарски" и ОУ „Неофит Рилски".
За детските градини общината дофинансира дейността, а формулата има само два големи компонента.
Средствата от държавата са в размер на 2 263 962 лв., общината дофинансира с 1 265 300 лв., като те са заложени в бюджета на общината. Дофинансирането за детските градини е различно на база нуждите на всяко детско заведение.