ТД Осогово маркира маршрутите за туризъм в Пастух, кани за Мацаков камък
ТД Осогово маркира маршрутите за туризъм в Пастух, кани за Мацаков камък / netinfo

Екип от туристически водачи към ТД "Осогово" обходи съществуващите маршрути и установи необходимостта от възстановяването им. Изготвен бе план за възстановяване на съществуващите маршрути и маркиране на нови такива.
Началото бе положено с маркировката започваща от спирка Кариерата-пещерата на "Св. Иван Рилски" (при село Гърбино)-Земен, която бе съчетана и с празника на светеца.
Богатството на интересни исторически забележителности, църкви, природни феномени (цер на над 600 години) правят района на с. Пастух интересен за поредните походи за любителите на планината. Три маршрута бяха почистени и маркирани с атрактивни табели.

ТД "Осогово" маркира маршрутите за туризъм в Пастух, кани за Мацаков камък
netinfo

ТД "Осогово" маркира маршрутите за туризъм в Пастух, кани за Мацаков камък
netinfo

На 3- ти ноември (неделя) ще се проведе поход от местността Дервена-Мацаков камък-връх Църнотрав- Кюстендил. Походът ще бъде съчетан отново с маркирането на този живописен маршрут. От Мацаков камък до връх Църнотрав, след пожар преди 3 години в голяма част от терена маркировката напълно липсва и има необходимост от почистване.

Тръгването ще е в неделя- 09,00 часа от дружеството, ул. „Цар Михаил" №5. Преходът е около 4-5 часа.
Туристическо дружество „Осогово", гр. Кюстендил е основано през 1914 год. и е едно от най- ранните дружества изградени в България. Една от основните дейности на дружеството е не само възпитание на своите членове в дух на родолюбие и природолюбие, грижа за опазване на природата и формиране на съвременна екологична култура на своите членове, но и изграждане на туристически маршрути и поддържане маркировката до тях.