С 3 200 000 лв. бе увеличен Интегрираният план на Кюстендил, селата останаха извън него
С 3 200 000 лв. бе увеличен Интегрираният план на Кюстендил, селата останаха извън него / Иво Кирилов,Дарик

С 3 200 000 лв. бе увеличен бюджета на Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Кюстендил. Така той стана 139 075 000 лв., като увеличението идва от включени нови проекти към него. Интегрираният план бе одобрен от Общински съвет-Кюстендил и трябва да бъде подаден до 31 октомври в Министерство на регионалното развитие.

Сред новите проекти са реконструкция на сградата на Областна администрация, обновяване на сградата на детската градина в село Копиловци, подобряване на капацитета на персонала на общинска администрация, създаване на електронна община, изграждане на Център за настаняване от семеен тип за лица в сградата на Дом за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа в Хисарлъка.

От проекта отпада бившият казармен терен в Кюстендил.

"В момента нещата станаха 2 на 0 за държавата. След като сме изхвърлени от програмата за селските райони, сега като гледам този план, нямаме никаква възможност да използваме инвестициите за селата. В Интегрираният план сме изключително ограничени да се ползват тези ресурси за селата. Ще призова Общински съвет да вземе някакво по- твърдо и отговорно решение по отношение на това поведение на държавата към общините от нашия тип", заяви общинският съветник Ангел Джонев.

"Напълно подкрепям казаното от Ангел Джонев. Предполагам, че има доста ощетени общини, не само нашата. Ако през кметът или Общински съвет прокараме предложение да активизираме всички общини, ще може да се постигне някакъв резултат. Правителството в този момент няма приоритет и няма да заложи Кюстендил в програмата, а това означава, че още 7 години няма да може да усвояваме средства по най-голямата програма", каза общинският съветник Милен Николов.

"Повече от година сме поставили този проблем на общественото внимание. Огромно е разочарованието ни, че държавата не намери сили да промени програмата за селските райони.Последният ход е да се направи една национална среща на всички тези общини засегнати от проблема. Няма как нашите съграждани от бедните села да приемат как в други села от по 500 жители се правят стадиони за 3 млн. лв. Все още една отворена врата е Общинския план за развитие, който да се финансира по ОП "Региони в растеж", заяви кметът на Кюстендил Петър Паунов.