/ Дарик- Кюстендил,архив
Докладна за разширяване състава на Обществения съвет за контрол върху дейностите по социално подпомагане в Община Кюстендил ще гласува на предстоящото си заседания Общинският съвет.

6 109 лица и семейства от област Кюстендил ще получат помощ за отопление

Предложението е в него да бъдат включени Светослава Макенджиева - началник на отдел “Социални дейности” в общината и Силвия Янакиева - управител на Комплекс за социални услуги-Кюстендил.
 
Обществения съвет за контрол върху дейностите по социално подпомагане работи от февруари 2016 година. В състава му влизат още: Реонита Йорданова- общински съветник; Десислава Казакова и Искра Борисова- отдел “Закрила на детето” към Общинска дирекция “Социално подпомагане”; Емилия Иванова- ръководител екип на Дневен център за пълнолетни лица с увреждания; Димитър Андонов- председател на Съюз на хора с увреждания “Кураж”; Анелия Велинова- директор на Дом за пълнолетни лица с физически увреждания “Ильо Войвода”; Мая Мицова- управител на Център за обществена подкрепа; Ивайло Йовев- директор на Дом за пълнолетни лица с умствена изостаналост в село Преколница.
Дарик- Кюстендил