Правителството мисли да строи язовир "Кюстендил"

Правителството мисли да строи язовир Кюстендил
Правителството мисли да строи язовир Кюстендил / Sofia Photo Agency, архив

Строителството на язовир "Кюстендил" отново влиза в плановете на МРРБ. Това става ясно от интервю на зам.- министър Добромир Симидчиев за вестник "Строител". Основната идея за изграждането на тези язовири е била водоснабдителна, но има възможност и за строителство на допълнителни съоръжения за използване на водата, коментира Симидчиев. Проектите, които се разглеждат в министерството са около 7, но 3-4 от тях са с по-висока степен на необходимост. Това са язовирите- „Кюстендил", "Черни Осъм", "Чакалица" и други.

"Концепцията е да се търси публично-частно партньорство за изпълнение на дейностите по тях. Най-реалната форма е да се направи концесия за строителство.Това което може да направи проекта интересен за инвеститорите е възможността за производство на електроенергия. За язовирите, по които се планира да се работи, има систематизирана информация, както за параметрите им, така и за степента на готовност, като тя е различна. Например язовир „Кюстендил" е изграден на 55%, в което влизат енергогасител, шахти и др., а обема му е 15 мил.куб.м.", заявява заместник министърът на регионалното развитие и благоустройството Добромир Симидчиев. Той е на мнение, че ще се наложи препроектиране.

"Ще настояваме проектът да се преработи и в него да бъде предвидено и строителство на ВЕЦ. Независимо кой ще финансира дейностите по него, там има възможност за производство на електрическа енергия , която трябва да се използва", казва Симидчиев.

На двете последни сесии на Общински съвет- Кюстендил , инж.Атанас Кирилов -Председател на Камарата на строителите в Кюстендил заяви, че изграждането на язовирите за питейна вода е приоритет на правителството на Република България. "Вместо да се насочва вниманието на обществеността в Кюстендил към провеждане на референдум за ВиК дружества, следва да се насочат усилията към реализация на язовир „Кюстендил", който е свързан и с националната концепция за развитие на водния сектор", коментира Атанас Кирилов пред Дарик. Според него, община Кюстендил следва да стимулира реализацията за строителството на язовир „Кюстендил".