Помощи за социално слаби дупничани
Помощи за социално слаби дупничани / netinfo
   Българският Червен кръст и Община Дупница започват изпълнението на ІІІ ТРАНШ на програма "Разпределение на храни от интервенционните запаси
на Европейския съюз на социално слаби лица".
   Право на помощ по тази програма имат всички лица, които са получавали енергийно подпомагане през отоплителния сезон на 2006 - 2007 година.
По време на третия транш от програмата всяко подпомогнато лице ще получи отново по 4 кг брашно.
   Помощта се получава лично срещу лична карта или от друго лице с
нотариално заверено пълномощно.
   Пунктът за раздаване в Дупница се намира на ул. "Никола Лазарков" (в стола на бившия Учителски институт) и ще работи от 09.00 часа до 17.00 часа.
  Графикът за раздаване на помощите  е поставен на входа на Клуба на пенсионера, Клуба на инвалида, Дирекция "Социално подпомагане" и Община Дупница.
  След изтичането на обявения график подпомагането спира.