Петър Макенджиев е невинен за неплащане на ДДС, реши САС
Петър Макенджиев е невинен за неплащане на ДДС, реши САС / Дарик- Кюстендил,архив

Софийският апелативен съд обяви за невиновен Петър Макенджиев за неплащане на ДДС и укрити данъчни задължения в размер на над 167 хил. лв. Условната присъда наложена бизнесмена, както и конфискацията на част от имуществото му, постановени от Окръжен съд- Кюстендил са изцяло отменени.

Първата инстанция определи наказание три години „Лишаване от свобода", с изпитателен срок от четири години и му наложи и съпътстващото наказание- „Конфискация" на част от имуществото, а именно ½ идеална част от поземлен имот, представляващ търговски обект с площ от 97 кв. метра - бивш магазин „1001 стоки" (едноетажна постройка, състояща се от четири магазина в гр. Кюстендил на ул. "Цар Освободител" № 107). Втората инстанция отмени изцяло присъдата.
Решението на САС може да се обжалва пред Върховния касационен съд.