В Радловци ще бъде бъдещата претоварна площадка за новото депо
В Радловци ще бъде бъдещата претоварна площадка за новото депо / Дарик- Кюстендил, архив
Общински съвет- Кюстендил ще допълни свое решение от сесията на 31.08.2018 година, с цел финансирането от програма ПУДООС на проекта на общината за рекултивация на сметището в село Радловци.

Общинското депо е официално спряно от експлоатация, със заповед на директора на РИОСВ- Перник на 20.11.2017 г.

Община Кюстендил има проект, с който кандидатства за безвъзмездна финансова помощ пред Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.
За целта е необходимо допълване на решението на Общинския съвет от август миналата година, със следния текст:
 
“Счита, че реализирането на проект “Закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни ТБО с. Радловци, м. Гладни рид, Община Кюстендил е от приоритетно значение за Община Кюстендил”.
 
Дарик- Кюстендил