Община Дупница
Община Дупница / Дарик-Кюстендил, архив
Община Дупница и община Куманово ще получат общата сума от 1 млн. лева по програмата за Трансгранично сътрудничество България- Македония. Проектът на двете общини бе одобрен от Съвместния комитет за наблюдение по програмата и е с насоченост към културата и туризма.

В Дупница, със средствата ще бъде разрушена сградата на бившето общежитие в двора на "Околийска къща" и изградена зала за постоянна експозиция, фондохранилище, както и лаборатория. Идеята на "културния институт" е да се възстановяват и реставрират ценните картини и предмети, които се съхраняват в Исторически музей-Дупница, след което да бъдат поставени в галерията.
В следващите месеци ще бъде обявена и обществената поръчка за тази дейност.
Община Дупница