/ Маргарита Петрова, архив
Няма опасност от преливане на реки в Oбщина Дупница, уверяват от администрацията. Комисия, назначена със заповед на кмета вече направи оглед на по-голяма част от коритата на реките и деретата. В голямата част е необходимо премахване на храстова и дървесна растителност, както и разстилане на образувалите се наноси, които на места са покачили нивото на речното легло.

Силният вятър събори голям клон от топола на главната улица в Кюстендил пред ЕГ / СНИМКИ /

В с. Баланово има подкопани устои на мост и разрушен дънен праг след него. В жк "Елица" при частен пешеходен мост на левия бряг на реката, зад подпорната стена се е образувала огромна яма от свличащи се земни маси в речното корито.

В дерето по пътя към общинското депо в Дупница по цялото протежение има саморасла храстова растителност и нанос, които трябва да бъдат премахнати е констатацията на комисията. Протокола от проверката ще бъде изпратена на Басейнова дирекция. След това ще бъде сформирана и междуведомствена комисия, която ще направи оглед и на коритата на реките, които са по пълноводни, каквато е река Джерман например.

Скали се свлякоха върху едната лента на пътя град Рила-Рилски манастир, вече е почистено (СНИМКИ)

Предвид валежите, които се очакват през следващите дни към този момент няма опасност от преливане на реки или опасност от наводнения. В бюджета на община Дупница за тази година са заложени 30 000 лв. за почистване на коритата на реките.
 
Дарик- Кюстендил