Община Дупница кандидатства по ТГС най- малко с 10 проекта
Община Дупница кандидатства по ТГС най- малко с 10 проекта / Дарик радио,архив

Най-малко 10 проекта от района на община Дупница ще търсят финансиране по програмата за трансгранично сътрудничество.
Само община Дупница има 6. С три ще кандидатства по ТГС България-Сърбия. Подготвят се проекти за подпорна стена на р. Бистрица- от Спортната зала до стария хлебозавод, създаване на туристическа инфраструктура до м. Дренски рид, като се предвижда рехабилитация на пътя и обособяване на място за отдих, по линия на ТГС ще се кандидатства и за ремонт на стадион „Бончук". С други три проекта община Дупница ще кандидатства по ТГС България-Македония. Там ще се търси финансиране за изграждане на път между селата Бистрица и Самораново, за подпорна стена на р.Бистрица срещу ВиК, като идеята е в рамките на града коритото на реката да бъде добре укрепено. Третият проект е съвместен с общинският театър за закупуване на нова сцена, ремонт на санитарните възли и подмяна или претапициране на седалките.
Отделно от общината, но все пак с тяхна подкрепа ще кандидатстват по линията на ТГС България-Сърбия и България- Македония няколко читалища и училища.