Васил Иванов- обществен защитник
Васил Иванов- обществен защитник / Влади Владимиров
Институцията на общественият защитник да е третия основен стълб на местната власт, заедно с кметът и неговата администрация, Общинският съвет и неговите комисии, целят промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които внесоха в Народното събрание националния омбудсман Мая Манолова и 13- те обществени защитници, избрани по общини в страната.

“Настояваме за национално финансиране, а не, както е в момента с финансиране от общините. Това ще увеличи независимостта ни. Предлагаме обществените защитници по общини да се избират с гласовете на ½ от съветниците, а не с 2/3, както е в момента. Друго наше предложение е да имаме повече правомощия и възможност да сезираме и държавните органи по области, които се оказаха 47 на брой”, коментира общественият защитник в община Кюстендил Васил Иванов. Той има само още 3- ма колеги в Югозападна България, в общините Благоевград, Симитли и Земен. От 265 общини в страната, обществени посредници има само в 13.
 
С друга промяна в ЗМСМА се предлага местен омбудсман да избират общините с население над 10 000 лв., а по- малките да могат да се сдружават и да имат един общ обществен защитник.

Предлага се и скъсяване на срока, в който омбудсмана трябва да получи отговор на свое питане от институциите- 14 дни.
Груби изчисления показват, че дори и всичките 265 общини да изберат обществени защитници, издръжката им би струвала на държавата под 5 млн. лв., допълни Васил Иванов.
 
Дарик- Кюстендил