Обновяват ПГ „Акад. С. П. Корольов в Дупница с европейски средства
Обновяват ПГ „Акад. С. П. Корольов в Дупница с европейски средства / Маргарита Петрова, Дарик- Кюстендил, архив

С европейски средства обновяват ПГ „Акад. Сергей Павлович Корольов" в Дупница. Основните дейности, които ще бъдат изпълнени, са проектиране и изпълнение на строително- ремонтни дейности, включващи изпълнение на мерки за енергийна ефективност, подмяна на отоплителни, ВиК и електро-инсталации, ремонт на спортни площадки, прилежащи дворни пространства и др. С изпълнението на проекта, във всички сгради ще бъдат създадени условия за достъп на хора с увреждания. Предвижда се и доставка на модерно и съвременно оборудване, което ще спомогне за повишаване на привлекателността на училищната среда сред учениците.
Целта е да бъдат подобрени условията за провеждане на учебния процес, като се инвестира в цялостно обновяване на училищната инфраструктура. Дейностите са факт след договор между Министерството на образованието и науката за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014- 2020 г. Материално-техническата база ще бъде обновена в 15 държавни професионални гимназии в системата на МОН, в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Пазарджик и София-област. Преди няколко години в училището беше подменена дограмата и отоплителната инсталация. В училището има и два напълно оборудвани специализирани кабинета.