Виктор Янев- областен управител
Виктор Янев- областен управител / Областна администрация Кюстендил
22 решения на Общинските съвети в област Кюстендил е върнал за ново разглеждане като незаконосъобразни областният управител Виктор Янев през 2017 година. Извършена е проверка общо на 1 685 броя решения.

Едно решение е оспорено пред Административен съд Кюстендил, като деветнадесет от върнатите решенията са преразгледани от съответните общински съвети и съобразени с дадените от Областния управител указания, относно законосъобразността им.

Две решения са преразгледани от съответните общински съвети след указания в закона срок и производствата по образуваните по тях съдебни дела са прекратени от Административен съд гр. Кюстендил. За едно от върнатите от Областния управител решение предстои произнасяне на Административен съд гр. Кюстендил.

През годината са извършени общо 6 проверки относно законосъобразност на заповеди на кметове на общини /Община Кочериново, Община Бобошево, Община Рила, Община Невестино, Община Трекляно и Община Сапарева баня/.

В резултат на извършените проверки са отменени като незаконосъобразни 3 заповеди на кметове на общини , като нито една от трите заповеди на Областния управител не е обжалвана в законоустановения срок по реда на АПК. 
Дарик- Кюстендил