дете деца в риск
дете деца в риск / Dariknews.bg, архив
19.5% от децата на възраст 0 - 17 години в област Кюстендил са били изложени на риск от бедност през 2018 г., или с 6.7 процентни пункта повече спрямо 2017 година.
В изследването „Статистика на доходите и условията на живот“ от 2013 г. се събират данни за материалните лишения на децата в домакинството (на възраст между 1 и 15 години). През 2018 г. относителният дял на децата с материални лишения (лишени от поне един от 13 показателя) в областта е 27.3%, а за 3.3% от децата нито една потребност не може да бъде удовлетворена поради финансови причини, информират от Отдел Статистически изследвания на НСИ в Кюстендил.
 
НСИ