Кметът на Дупница предлага нови мерки за облекчаване на част от бизнеса в града- да се освободят частично от заплащане на 30 % от дължимите месечни наемни вноски всички физически или юридически лица, страни по договори, сключени с “ГУМ Дупница” ЕООД за периода, през който са ограничили своята дейност, считано от 21 октомври до 30 ноември 2021 година, следствие на мерките и ограниченията, наложени по време на извънредната епидемична обстановка.

При удължаване на срока на въведените ограничения след 30 ноември ще се обсъдят отново възможностите за прилагане на нови мерки за защита на гражданите и бизнеса.

Ресторантьори и хотелиери искат нови мерки и средства за оцеляването на бизнеса

Мерките безспорно ще се отразят на приходната част на бюджета на Община Дупница, но са необходими, за да подпомогнат засегнатите лица при справянето с тежката икономическа ситуация, вследствие наложените ограничения.

Предложението трябва да бъде гласувано от общинските съветници.
 
 
Информационна агенция Фокус