/ iStock/Getty Images
Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация /БХРА/ иска държавата да предвиди нови мерки и средства за оцеляването на туристическия бизнес в безпрецедентно тежката ситуация, в която се намира вследствие на ограниченията, наложени от мерките за неразпространение на COVID-19.

В позицията на БХРА се предлага да се определи период от време, в който ще бъдат оповестени социалните мерки за подпомагане на хората в бранша. Досега периодите бяха на три месеца и това доведе до трудност от предвиждане и планиране на работодателите за възможността да се задържат служителите, пише в позицията.

Приоритет в работата на Министерството на труда и социалната политика трябва да е продължаването на мярката "60/40" с поне още две години. За туризма, като най-засегнат отрасъл в икономиката ни и от който същевременно зависи и развитието на други сектори, трябва мярката "60/40" да се дофинансира до 80/20. Тези средства също трябва да бъдат предвидени в бюджета, посочват от БХРА.

По схемата 60/40 и нейните разновидности да бъдат подпомагани всички служители към момента на затварянето, а не както до момента - само ако са назначени до 2019 г. За новоназначените служители като база да се приема ставката от предходния месец.

Да се променят условията по кандидатстване за мярката "60/40" за сезонните хотели, като съпоставката е по средна годишна заетост, настояват от асоциацията.

Като основа за отпускане на съответната помощ за сезонните работници да се взима за база реалното брутно възнаграждение, което е получавало или получава всяко лице, а не минималната работна заплата, смятат от БХРА.
БТА