Началното училище в Раждавица с мисия да образова ромските деца
Началното училище в Раждавица с мисия да образова ромските деца / Влади Владимиров, Дарик Кюстендил

Създаване на благоприятна среда в училище, за привличане и задържане на децата от етническите малцинства в община Кюстендил, е основната на цел на проект "Равен старт за ромските деца". Той е спечелен от Началното училище  "Св. Св. Кирил и Методий" в село Раждавица, в партньорство с ОДЗ "Мечта" и сдружение "Център за развитие". Стойността на проекта е 17 900 лв. и стартира на 17- ти септември, като срокът за изпълнение е 6- месечен.

От една страна ще се опитаме да ангажираме, осмисляме и обогатяваме свободното време на учениците, чрез разнообразни извънкласни дейности. От друга страна трябва да мотивираме и родителите на ромските деца за включването им в образователния процес, коментираха ръководителите на проекта.

"Ако образованието не  е приоритет на семейството, децата се възпитават в същия дух. Всеки понеделник, през учебната година учителите са в квартала, за да събуждат децата и след това те са в училище до петък. Това са предимно деца от гетото. Ако не се обхванат остават на улицата. Ние се стремим да ги насочваме към градските училища, след като завършат при нас", заяви директорът на Началното училище в село Раждавица Антоанета Веселинова.

Учениците в училището са 78, от тях само едно българче. Група от тях вече бе на морски лагер, а друга ще бъде на планински, над Бобошево.