Млад фермер и 25 000 евро- да, но с опит и възможности
Млад фермер и 25 000 евро- да, но с опит и възможности / Дарик- Кюстендил, архив

Приемането на документи за кандидатстване по мярката "Млад фермер" все още не е започнало. Очаква се заповед на изпълнителният директор на ДФ "Земеделие", която ще влезе в сила 10 календарни дни, след излизането й. Ясни са критериите за кандидатстване и те са много завишени, спрямо предходното издание на мярката, информират от Областна служба Съвети в земеделието.

На първо място всеки "Млад фермер" трябва да има опит, т. е. да обработва минимум 4 икономически единици, а не 2. Например: за краставици- 2, 100 дка, за овощна градина- 36 дка.

Сумата, която ще се получава за 5- те години е отново 25 000 евро, но пълният размер на помощта ще се изплаща само ако "младите фермери" са увеличили обработваемата площ със 7, 5 икономически единици. Досега се изискваха 5 икономически единици.

Примери за 1 икономическа единица: овощни насаждения- 9 дка; краставици- 550 кв. м.; домати- 800 кв. м.; картофи- 4, 5 дка; зеле- 8 дка.

С други думи, ако един "млад фермер" има овощни градини и стартира с минималните 36 дка, в края на проекта трябва да има 270 дка.